Címlap

Magamról röviden:
 

61 éves múltam, 1991-ben kezdtem el jógázni, előtte kipróbáltam én is, mint minden fiatal többféle aerobikot, fitness edzésekre jártam, több jógaoktató óráján vettem részt.
Legnagyobb hatással az Etka - jóga volt rám, évekig Váradi Mihályné Erzsike csoportjába jártam, ő segített hozzá, hogy komolyan foglalkozzak ezzel a módszerrel.
Amit ezúton is megköszönöm neki!
Az ő segítségével1995-ben jutottam el Etka Anyóhoz először, az Etka jóga - erőgyüjtő módszer nagy mesteréhez.  Anyóka közvetlen környezetében sajátítottam el az általa kifejlesztett módszert.1995-2003-ig
Mint minden fióka, aki kirepül a fészekből, hogy önálló életet kezdjen - fejlődése, az új iránti vágya érdekében - én is így repültem ki 1997-ben Erzsike szárnyi alól és keltem útra és létrehoztam a Harmónia Jógát.
Köszönet nekik, hogy mindezt szeretettel meg tudtam tenni!
Köszönetet mondok továbbá Dr. Túri Katalinnak, Bátyai Katalinnak a Kecskeméti Repülőkórháznak, hogy munkámat támogatták és bíztak bennem, tornászaimnak, akik a kanyargós úton is mellettem voltak és kitartottak mellettem éveken át.
Az évek során nemcsak gyakorlati, hanem elméleti tudásomat is folyamatosan bővítettem.
Az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán végeztem 1987 -ben.
A köztisztviselői szférában dolgoztam 30 évet.
1998-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán egészségfejlesztő - mentálhigiénikus szakdiplomát szereztem.
2002-ben közigazgatási szakvizsgát tettem, majd ezzel párhuzamosan a BKM Sportszövetségek Tanácsa által szervezett OKJ képzésen sportoktató, sportrekreáció szakképesítést szereztem.
Különféle tréningeken vettem részt - amelyekről oklevelet kaptam - az egészségfejlesztés területén.
Iskolákban a Kecskeméti Ifjúsági Házzal közösen rendhagyó osztályfőnöki órák keretében évek óta tartok órákat a mentális egészségről. Mozgással és lelki egészséggel kapcsolatos pályázatok megírásához adtam segítséget már több pályázónak.
A lakosságnak szóló prevenciós szóróanyagokat állítottam össze több témában, úgymint mozgás, dohányzás megelőzés, lelki-egészségvédelem, alkohol, drog- prevenció.

Mozgás szeretetemet a Tatai Fazekas úti Általános Iskola torna tanárnőjének Ádám Józsefnének és a Tatai Eötvös József Gimnázium Torna tanárának Alíz néninek köszönhetem.
E két csodálatos pedagógus, aki a mozgás szeretetének megtanításával, olyan értéket adott a kezembe, amit én is szeretnék továbbadni az embereknek.
Nagyon hálás vagyok Nekik ezért!

Köszönetet mondok továbbá, a teljesség igénye nélkül mindazoknak az intézményeknek - ÁNTSZ BKM Intézete, Kecskeméti Repülőkórház, BKM Kórház, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Városi Mentálhigiénés Tanári Munkaközösség, BKM. Közgyűlés Humánpolitikai Főosztály Ifjúsági és Sport Osztály és szakembereknek, akik mentálhigiénés munkámban segítettek és támogattak - úgymint
Dr. Hanusz Klárának Egészségporta Egyesület Elnökének, Dr. Szűcs Attila Professzor Úrnak, Dr. Mátyás Edit pszihoterapeuta szakorvosnak, Dr. Pánczél Gyula megyei tüdőgyógyász szakfőorvosnak, Dr. Mátyássy Adrienn pszichiáter főorvosnak, Dr Erdélyi Rita pszichiater adjuntusnak, Horváth Attiláné PR menedzsernek, Nyíriné F. Tóth Edit mentálhigiénés szaktanárnak, Józsa Katalin KIO Igazgató Asszonyának, Habuda Ibolya KIO Igh. Asszonyának, Vörösné Csekei Rita KIO munkatársának, Havas Endre Csaba osztályvezető Úrnak és mindenkinek aki munkámat segtítette.

Valamint köszönetet mondok szüleimnek, közvetlen családtagjaimnak - férjemnek, gyerekeimnek, azoknak a tanáraimnak, munkatársaknak, barátoknak és ismerősöknek akik bíztak és hittek bennem és a nehéz időszakokban is kitartottak mellettem.

 

Végzettségeim:

Diplomák:

 

Etka jóga:

Tréningek:

Szakmai anyagaim: